Gå direkt till huvudinnehåll

Vårt lokala och sociala ansvar

För oss på Norrenergi är det viktigt att behandla alla lika och ha ansvarsfulla relationer till medarbetare och samarbetspartners. Vi arbetar utifrån ett målprogram för vårt sociala ansvarstagande som utgår från vår hållbarhetspolicy och har ISO 26000 som vägledning. Vår hållbarhetspolicy hittar du här

Vårt sociala ansvar handlar i första hand om att arbeta för goda och ömsesidigt utvecklande relationer med ägare, affärspartners, våra medarbetare och det lokala samhället. Etik är viktigt i alla våra relationer och ligger till grund för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Säker arbetsplats med balans i livet

Vi sätter säkerhet och arbetsmiljö i främsta rummet och arbetar för att ständigt förbättra oss. God hälsa är en framgångsfaktor för både medarbetare och företag genom att det ökar trivseln och minskar sjukfrånvaron. Balans i livet är därför viktigt och vi hjälps åt att påminna varandra.

Mångfald och likabehandling

På Norrenergi vill vi skapa en dynamisk mångfald, vi vet att den bästa arbetsplatsen består av personer med olika bakgrund och erfarenhet. Olikheter skapar möjligheter och främjar nytänkande och nya perspektiv. Genom att aktivt arbeta med likabehandling och att främja mångfalden inom företaget utvecklas vi och blir ett bättre företag.

Vill vara en god granne

Det är vår självklara ambition att vara en god granne i området där vi verkar, och en god kraft i samhället genom att stötta lokala föreningar. Om du vill läsa mer om vilka organisationer vi har valt att samarbeta med hittar du det under länken Sponsring i menyn här intill.  

Sponsringsamarbeten

Här hittar du de föreningar och organisationer som vi samarbetar med.