Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Linnean.
  • Gång- och cykelvägen mellan Virebergsvägen och Skytteholms IP: Här pågår arbete med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar till nya. Beräknas vara klart i augusti. Här kan du läsa mer.
  • Frösundaleden vid Tritonvägen: Vi förstärker fjärrkylnätet med en ny ledning under Frösundaleden. Återställning pågår under vecka 24.
  • Vinthundsgatan 5 - 15: Arbete med att förnya fjärrvärmeledningar pågår under veckorna 24 - 25. Genomfart är inte möjligt under denna tid.

Sundbyberg:

  • Humblegatan: Här pågår arbete med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar till nya. Beräknas vara klart i augusti. På kartan nedan ser du var vi arbetar.


Uppdaterat 2024-06-02