Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Johan Enbergs väg: Arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna pågår fram till och med augusti. Här kan du läsa mer.
 • Armégatan: Arbetet med att förnya fjärrvärmeledningarna är klart och nu pågår markåterställning. 
 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Grankällan och Linnean.
 • Hagalundsgatan: Markåterställning pågår efter arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten och nyanslutningar pågår.
 • Kolonnvägen vid Solna ishall: Arbeten med fjärrvärme- och fjärrkylledningar pågår.
 • Gång- och cykelvägen vid Solna strand: Vägen asfalteras i vår när temperaturen tillåter.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan, Sturegatan: Omläggningsarbeten pågår.
 • Sturegatan mellan Esplanaden och Brunnsgatan: Markåterställning pågår efter arbetet med att byta ut gamla ledningar.
 • Löfströms allé: Arbeten för Mälarbanan pågår och fjärrvärmeledningar måste därför läggas om.
 • Gång- och cykelvägen längs Bällstaviken i Bromma: Vägen asfalteras i vår när temperaturen tillåter.
 • Vegagatan: Vi byter ut fjärrvärmeledningen i Vegagatan. Arbetet pågår från mitten på april till i höst. Här kan du läsa mer.

Bromma:

 • Ranhammarsvägen - Arbetet med att bygga ut förnybar kyla från Solna till Bromma är klart och alla tidigare hinder är bortplockade. Permanent asfaltering görs till sommaren eftersom vi behöver vänta in andra arbeten längs vägen.  

Danderyd

 • Mörbylund (kv Sjukhuset 9, 10): Markåterställning pågår.