Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Linnean.
  • Evenemangsgatan: Vi förstärker fjärrvärmenätet med en ny ledning. Markåterställning görs i vinter/vår beroende på väder.
  • Idrottsgatan: Vi förnyar våra ledningar. Markåterställning görs i vinter/vår beroende på väder.

Sundbyberg:

  • Starrbäcksgatan: Vi förnyar våra ledningar. Markåterställning görs i vinter/vår beroende på väder.
  • Golfängarna: Vi samverkar med Sundbyberg stad i två projekt för att förbättra fjärrvärmenätet och trafiksäkra gång- och cykelvägen. Här kan du läsa mer.

Uppdaterat 2023-12-06