Gå direkt till huvudinnehåll

Miljönyckeltal värme

Många av våra kunder bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens miljöpåverkan är en viktig fråga. Hur vår värme produceras och påverkar miljön är en del i detta och vi arbetar aktivt med att hela tiden höja miljöprestandan. Siktet är inställt på att vår värme ska bli helt förnybar. 

Miljönyckeltal under 2022

Andelen förnybart bränsle i vår värmeproduktion under 2022 uppgick till 99,2 procent beräknat enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 2 gram per kilowattimme.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete. Vill du veta mer om våra nyckeltal är du välkommen att höra av dig till vår Miljö- och hållbarhetschef Carl Berndtsson. Se kontaktuppgifter nedan.

Carl Berndtsson, Miljö och hållbarhet, Norrenergi

Miljö- och hållbarhetschef

Carl Berndtsson

carl.berndtsson@norrenergi.se

08-473 04 00

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi värmer fler än 100 000 invånare och ett stort antal företag. Vår värme och kyla i kretslopp är därför en viktig del i utvecklingen av det hållbara samhället.