Gå direkt till huvudinnehåll

Cookie- och integritetspolicy 

Cookie- och integritetspolicy för Norrenergis webbplatser

Tack för att du besöker Norrenergis webbplats. För att skapa bästa möjliga upplevelse för dig, används cookies på våra webbplatser. Vid användning av webbplatsen accepterar du användning av cookies. På den här sidan kan du som användare läsa om Norrenergis cookie- och integritetspolicy som gäller på denna webbplats och i vår kundportal. Du har möjlighet att ta del av hur Norrenergi använder sig av cookies samt hur dina personuppgifter behandlas. Vidare kan du läsa vilka rättigheter du som användare har gällande dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss om du har frågor eller önskar mer information om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.

Norrenergis informationsplikt

Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation som varit i kraft sedan 2003 ska en användare vid nyttjandet av en webbplats, som använder sig av cookies och hanterar personuppgifter, informeras om och hur webbplatsen använder sig av cookies. Du som användare har fortfarande alternativet att hindra användningen av cookies. Om du inte vill acceptera cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att hindra användningen av cookies. Spärrning av cookies kan dock komma att påverka användarens upplevelse av webbplatsen. Webbplatsen samlar även in personuppgifter. Dessa behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) med Datainspektionen som tillsynsmyndighet, vilket beskrivs mer i detalj nedan under ”Behandling av personuppgifter”. Genom att använda Kundportalen godkänner du användningen av cookies. Skulle du önska återkalla ditt samtycke kan du även i efterhand justera dina inställningar i webbläsaren.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras i din dator eller mobila enhet när du besöker och använder en webbplats. Cookies används för att spåra aktiviteterna av användaren på en webbplats.

Det finns olika sorters cookies som används på webbplatser. Nedan angivna cookies är de som används på våra webbplatser.

  • “Sessionscookies” är tillfälliga cookies som bara är aktiva så länge du använder din webbläsare, men försvinner direkt när webbläsaren har stängts ner.
  • “Permanenta cookies” lagras som en fil i din enhet och finns kvar även efter att webbläsaren har stängts ner, men har ett på förhand angivet utgångsdatum. Vidare är det möjligt för användaren att själv ta bort permanenta cookies manuellt i sin enhet. Permanenta cookies används för att webbplatsen ska kunna identifiera användaren vid återbesök till webbplatsen.
  • “Förstaparts-cookies” är en cookie som har samma domännamnsanvändare som webbplatsen, innebärande att det är Norrenergis webbplats som sätter cookien.
  • “Tredjeparts-cookie” är en cookie som kommer från en avsändare av annan domän.

Hur används cookies på Norrenergis webbplatser?

Norrenergi använder cookies som är nödvändiga för att förbättra användarens upplevelse genom att underlätta navigeringen på webbplatsen och anpassa innehållet till användaren.

Sessionscookies hjälper oss att hålla reda på och känna igen din webbläsare. Det innebär exempelvis att du återgår till tidigare sida om du klickar på ”förgående sida” i webbläsaren. Sessions-cookies lagras inte permanent i din dator, utan de försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies gör att webbplatsen känner igen dig vid ett återbesök, och används för att exempelvis vissa meddelanden bara visas en gång.

Norrenergi använder sig av cookies i syfte att mäta besöksstatistik genom Matomo. Det innebär att dina personuppgifter är och förblir anonyma och det är inte möjligt att identifiera en användare genom informationen. Informationen används för att bland annat mäta vilka sidor som används i störst utsträckning, och när de används. Syftet med insamlingen av informationen är för att samla kunskap om hur personer använder webbplatsen så att vi kan göra den mer intuitiv.

Behandling av personuppgifter

Norrenergi samlar endast in nödvändiga personuppgifter för att besökaren ska kunna använda webbplatsernas tjänster så effektivt och smidigt som möjligt. Uppgifterna bevaras och behandlas hos oss så länge användaren har ett konto på Kundportalen. Norrenergi är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in, och därmed ansvarig för behandlingen av användarens personuppgifter. Vi är måna om att behandla användarens personuppgifter med säkerhet genom att följa samtliga tillämpliga lagar och vidtar de tekniska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd information och känslighet. Norrenergi säljer inte vidare personuppgifter till tredje part, och lagrar endast personuppgifter i den utsträckning Norrenergi har någon nytta av uppgifterna, eller till dess att du tar tillbaka ditt samtycke.

De personuppgifter som Norrenergi lagrar och behandlar är namn och kontaktinformation som e-post och telefonnummer i de fall besökaren fyller i ett kontaktformulär. I kundportalen lagras även adress, organisationsnummer, fakturanummer och bankuppgifter. Norrenergi lagrar och behandlar uppgifterna för att verifiera kunden vid inloggning och underlätta för kunden att nyttja tjänsterna på webbsidan. Vidare lagras och behandlas uppgifterna för att kommunicera med kund vid behov, exempelvis för att informera om prisjustering eller information om driftstörningar. Utöver det används personuppgifterna till utskick av nyhetsbrev som kunden har möjlighet att välja om den vill prenumerera på. Kunden har även rätt att välja om hen vill bli kontaktad via exempelvis e-post eller sms, vilket sker under ”Min sida” i inloggat läge.

Användarens rättigheter

Du som användare har rätt att begära ett utdrag med information om vilka personuppgifter Norrenergi har lagrat och hur de behandlas, kostnadsfritt en gång per år, efter att en skriftlig undertecknad begäran ställts till kontaktuppgifterna nedan. Som uppgiftsansvarig är Norrenergi ansvarig att uppgifterna är korrekta, men användaren har också rätt att kräva rättning eller komplettera med uppgifter som är relevanta, exempelvis om användaren upptäcker att uppgifterna inte stämmer. Användaren har även rätt att begära att uppgifterna raderas. För önskad åtgärd, ska användaren informera oss enligt nedanstående kontaktuppgifter. Om användaren vill inge klagomål är det möjligt att göra det till tillsynsmyndighet, i Sveriges fall Datainspektionen. Norrenergi förbehåller sig rätten att göra justeringar i cookiepolicyn. Användare uppmanas därav att kontrollera policyn med jämna mellanrum för att vara informerad om aktuell och ny information.

För ytterligare information om cookies och personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kontakt@norrenergi.se 

 

Senaste revideringen av policyn utfördes 2020-02-03.