Gå direkt till huvudinnehåll

Så fungerar vår kyla

Fjärrkyla, eller streamad kyla som vi kallar det, distribueras genom ledningar i marken och är ett effektivt och klimatsmart sätt att skapa en behaglig inomhustemperatur på kontor, sjukhus och i köpcentrum. Även serverhallar använder kyla för att inte utrustningen ska bli överhettad. Här berättar vi mer om var kommer kylan ifrån.

På Norrenergi producerar vi kyla på flera olika sätt. Dels använder vi den överskottskyla som vi får när vi producerar värme med renat avloppsvatten, dels använder vi så kallad frikyla som finns fritt i naturen. När behovet av kyla är riktigt stort använder vi även kylmaskiner.

Frikyla innebär att vi lånar kyla från de gynnsamma djuphålor med kallt bottenvatten som finns i vår skärgård. Vi tar vatten från Lilla Värtan utanför Brunnsvikens inlopp. När vattnet leds tillbaka är det lika rent som när vi tog det, bara lite varmare.

Pionjärer med nät som hela tiden byggs ut

Jämfört med fjärrvärme är fjärrkyla en relativt ny produkt i Sverige. Vi på Norrenergi tillhör pionjärerna i branschen och driftsatte vår fjärrkyla redan 1995. Idag används vår kyla främst i större kontorsfastigheter, affärscentrum och serverhallar.

Vårt fjärrkylnät är långt ifrån lika omfattande som vårt fjärrvärmenät. Men det växer stadigt i takt med ökad efterfrågan – en positiv utveckling som leder till allt lägre behov av miljöbelastande och bullriga kylanläggningar. Nyligen byggde vi ut vårt nät till Bromma.

Helt förnybar produktion

Norrenergis fjärrkyla är helt förnybar och produceras av överskottskyla från vår värme, frikyla från naturen samt genom kylmaskiner. För att hålla en jämnare produktion och distribution lagrar vi också varmt och kallt vatten i stora termosar, så kallade ackumulatorer, intill Solnaverket i Solna strand. På så sätt kan vi göra smarta vinster för klimatet och samtidigt förbättra både kvalitet och säkerhet i våra leveranser av streamad värme och kyla.

I vår kylackumulator vid Huvudstabron lagrar vi 6500 kubikmeter kallt vatten, något som bidrar till säkra leveranser.

I vår kylackumulator vid Huvudstabron lagrar vi 6500 kubikmeter kallt vatten, något som bidrar till säkra leveranser.

Här ser du var vi bygger ut eller förnyar vårt nät just nu

Bli kylakund hos oss

Här finns vårt kylanät