Gå direkt till huvudinnehåll

Finansiell information

Vi vill verka för livskraft i våra städer på affärsmässiga grunder. Det vi erbjuder ska ha konkurrenskraftiga priser samtidigt som det produceras inom ramen för högt ställda miljökrav.

I vår årsredovisning hittar du såväl vår finansiella rapportering som en kortare hållbarhetsrapport. I vår separata hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling: via långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för våra kunder, medarbetare och andra i vår omvärld.

Redovisningar

I länkarna här intill kan du läsa och ladda ner våra senaste redovisningar.

Nyckeltal

Våra nyckeltal för de senaste åren hittar du i tabellen nedan:

Nyckeltal och andra parametrar  2023 2022  2021
Nettoomsättning (mnkr)  891,0 791,3  814,0
Rörelseresultat (mnkr)    47,2   34,5  207,1
Balansomslutning (mnkr)  1980,7 1985,2 1977,6
Avkastning på totalt kapital (%)        2,7       1,7    10,6