Gå direkt till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för Norrenergis webbplats

På Norrenergi vill vi att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Nyligen lanserade vi en helt ny webbplats där vi strävar efter att leva upp till kraven på tillgänglighet genom att följa den internationella standarden WCAG 2.1.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Just nu pågår en extern genomlysning av webbplatsen för att fånga upp vilka delar som inte är tillgängliga och behöver åtgärdas. Så snart genomlysningen är klar uppdaterar vi denna redogörelse.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från norrenergi.se som inte är tillgängligt för dig på nuvarande webbplats, är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig. Du kan höra av dig till oss via e-post till registrator@norrenergi.se eller telefon 08-475 04 40. Lite längre ner på sidan hittar du också ett kontaktformulär som du kan använda.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. När genomlysningen av vår webbplats är klar publicerar vi en ny redogörelse med de brister som identifieras. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller inte helt och hållet lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Redan nu vet vi att pdf-dokumenten på sidan inte uppfyller kraven och inom kort publicerar vi en mer omfattande redogörelse där vi redogör för eventuella andra brister som finns.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 februari 2021.

Kontakta oss om tillgängligheten på vår webbplats

Namn

Telefonnummer

Skriv ditt meddelande här