Gå direkt till huvudinnehåll

Priser kyla

Våra priser för fjärrkyla varierar över året och hänger samman med kostnaden för att producera kylan, samtidigt som de även ska vara konkurrenskraftiga. Det betyder att du betalar för fjärrkyla under sommarhalvåret, men under vinterhalvåret får du istället betalt när du använder fjärrkyla. Idag levererar vi fjärrkyla till framför allt våra företagskunder och kommersiella fastigheter.

Här nedan får du veta mer om hur vår prissättning är uppbyggd och du hittar även prislista och avtalsvillkor.

Vår prissättning

I prissättningen av vår fjärrkyla har vi valt att se på det så här:

Under vintern, när värmebehovet är som störst hos våra kunder, återvinner vi fastighetens överskottsvärme med hjälp av fjärrkylan. Värmen i returvattnet från fjärrkylan är då värdefull för oss och kan nyttjas i produktionen av fjärrvärme. Därför får du betalt när du använder fjärrkyla under denna tid.

Under sommaren, från maj till september, använder du istället komfortkyla i din fastighet (läs mer om komfortkyla nedan). Här finns incitament att spara, till exempel genom att arbeta mot en högre returtemperatur som innebär en effektivare kylaanvändning.

Så här är prissättningen uppbyggd

Effekt
Denna del bestäms och sätts årligen av dig som kund och speglar den kyleffekt din fastighet behöver som mest. För att säkerställa att varje kund ska få så mycket kyla som var och en behöver under de varmaste månaderna tar vi ut en årlig avgift.

Värmeåtervinning
Under vinterhalvåret, från oktober till april, kallas fjärrkylan du använder för värmeåtervinning. Det betyder att du inte behöver betala för fjärrkylan under den här perioden. Istället får du betalt för varje megawattimme du använder – alltså den mängd värme som du levererar till oss. Det här betyder också att värmen i returvattnet från din fjärrkyla kan användas för att skapa ny värme.  

Komfortkyla
Sommarhalvåret är den tid på året då efterfrågan på fjärrkyla är som störst. Det du använder under den här perioden kallas för komfortkyla. Kostnaden för komfortkyla är uppdelad i en energidel och en flödesdel. De aktuella priserna för de olika delarna hittar du i i prislistan här intill. Energidelen speglar våra kostnader för att producera fjärrkyla på sommaren. Och flödesdelen speglar de kostnader vi har för vårt nät, så att vi kan säkra att kylvattnet når ut till alla kunder även under sommarens varmaste timmar, när flödet är som störst. Därför är kostnaden baserad på din fastighets så kallade flödestopp.

Om du har några frågor kring fjärrkyla är du välkommen att kontakta oss på kontakt@norrenergi.se eller 08-475 04 40.