Gå direkt till huvudinnehåll

Mycket på gång i Solna strand

Solna strand är inte bara platsen där vi på Norrenergi håller till, här finns också arbetsplatser för tusentals personer. Just nu pågår här utveckling av ett helt kvarter som ska få nytt liv och vi passar då på att uppdatera vårt ledningsnät. Genom att samordna vårt projekt med Fabeges och Norrvattens projekt kan vi minska påverkan på trafiken så att gator inte behöver stängas av vid flera olika tillfällen. Arbetet pågår fram till hösten.

Begränsad framkomlighet på Hamngatan

På Hamngatan är trafiken begränsad eftersom endast ett körfält är öppet på sträckan efter bostadshusen mot Solna strand. Trafikljus har satts upp för att reglera trafiken från båda riktningarna. Ut- och infarten från Solna Strandväg mot Hamngatan/Tritonvägen är stängd och skyltar visar vilka alternativa vägar som gäller under tiden. 

Läs mer om våra pågående arbeten här. Här uppdaterar vi också tidplanen allt eftersom datum spikas.

Populärt läge

Många söker sig till Solna Strand tack vare läget – nära till kommunikationer och vackra gång- och cykelstråk längs Bällstaviken. Tunnelbanan finns ett par minuter bort och även pendeltåg, tvärbana, fjärrtåg och bussar finns på gångavstånd. Under sommaren kan du dessutom ta båten till och från Stockholm.

Nytt multiaktivitetskvarter – Staden Under Tak

Just nu utvecklar vår kund Fabege ett kvarter på ungefär 50 000 m² med namnet Staden Under Tak. Det blir flexibla kontorsytor med restauranger, caféer, träning och rekreation i direkt anslutning till strandpromenaden. De befintliga byggnaderna restaureras med största hållbarhetsfokus och kommer att få branschens högsta miljöcertifikat, BREEAM In-Use, Outstanding. Läs gärna mer om Fabeges arbete med Staden Under Tak här.

Visionsbild: Tomorrow

Samverkar för effektiv uppdatering av infrastruktur

I samband med Fabeges projekt har Solna stad gett dem i uppdrag att förlänga gång- och cykelvägen längs Hamngatan fram till korsningen vid Solna Strandväg. Detta arbete öppnar även upp möjligheten för oss att förbättra vårt ledningsnät vid Solna strandväg och Hamngatan. Även Norrvatten samverkar i arbetet med att uppdatera infrastruktur på platsen och gör ett underhållsprojekt i dessa gator. Genom att samordna våra insatser minskar vi trafikpåverkan och ser till att framkomligheten på gatorna inte påverkas vid flera, olika tillfällen.

Vi ser fram emot att följa den spännande utvecklingen i Solna strand! Att underhålla och förbättra vårt ledningsnät är ett ständigt pågående jobb för att säkra att du som är kund hos oss alltid har värme och varmvatten.

Tack för din förståelse!