Gå direkt till huvudinnehåll

99 procent förnybar och återvunnen värme 2023

Vår värmeproduktion under 2023 baserades till 99,0 procent på förnybara och återvunna bränslen enligt Bra Miljöval. Vi fortsätter ligga nära vårt mål att streama 100 procent fossilfri värme. Fjärrkylan ligger stadigt kvar på 100 procent förnybart.

Nära fossilfri leverans

– Våra miljövärden fortsätter ligga med mycket hög andel förnybara och återvunna bränslen vara nära fossilfria, säger Carl Berndtsson, chef för Miljö, arbetsmiljö och säkerhetsskydd på Norrenergi.

– Vi fortsätter ligga nära 100 procent tack vare vårt systematiska och ihållande arbete med att förbättra vår miljöprestanda. Alla på Norrenergi bidrar till detta och vi är stolta över det fina resultatet för 2023, då vi streamade 99 procent förnybar och återvunnen värme till våra kunder.

Kall vinter

– Att vintern startade tidigt och blev kallare än vanligt innebar vissa utmaningar. Att våra miljövärden ändå ligger kvar på denna höga nivå är ett gott betyg till våra medarbetare och Norrenergis prestanda, säger Carl Berndtsson.

99 procent förnybar och återvunnen fjärrvärme

Andelen förnybart och återvunnet bränsle i vår värmeproduktion 2023 var 99,0 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 2 gram per kilowattimme. 

100 procent förnybar kyla som tidigare

Andelen förnybart och återvunnet bränsle för fjärrkyla är 100 procent precis som tidigare år. Och andelen koldioxidekvivalenter uppgår till 0 gram per kilowattimme, precis som förra året.

Rapporterar enligt Greenhouse Gas Protocol

Vi fortsätter komplettera våra miljönyckeltal med rapportering enligt Greenhouse Gas Protocol. Det är en internationell standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp. Ett sätt att beräkna och redovisa koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv, vilket många kunder har efterfrågat. Vi redovisar Norrenergis utsläpp i samtliga så kallade ”scope” för samtliga kunder, i enlighet med Greenhouse Gas Protocol.

Miljömärkt med Bra Miljöval för extra hänsyn till miljön

All vår värme är sedan mer än tio år märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det hjälper oss att driva utvecklingen mot ett samhälle i balans med naturen. Kriterierna som måste uppfyllas för miljömärkningen är tuffa och under konstant utveckling. Varje år görs även en revision för att säkerställa att tjänsterna lever upp till de fastställda kriterierna. Revisionen granskas av auktoriserade revisorer.

Här hittar du miljönyckeltalen för vår fjärrvärme och vår fjärrkyla.

 

Publicerad 2024-02-05