Gå direkt till huvudinnehåll

15 år med Bra Miljöval-märkt värme

För femton år sedan fick vi som första fjärrvärmebolag i Sverige märka vår streamade värme med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. En märkning som ibland kallas ”världens tuffaste miljömärkning”. Vi tror att Bra Miljöval som verktyg är rätt väg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, i balans med naturen.

Utveckling som minskar miljöpåverkan

Under våra 15 år med Bra Miljöval har vi arbetat målmedvetet med att miljöförbättra vår värme.

– För oss innebär Bra Miljöval en hög kravställning i såväl vårt klimatarbete som vårt arbete med att göra transporter och bränsleinköp så hållbara som möjligt, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi.

Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef Norrenergi

– Det är en miljömärkning som täcker in hela livscykeln i vår produktion. Det gör att vi måste ha kontroll på hela produktionskedjan. Till exempel säkerställer vi att bränslet kommer från hållbart skogsbruk, minimerar fossil inblandning och räknar även in fossila utsläpp kopplat till förädling och transporter.

Fjärrvärmen får oberoende granskning

Kriterierna som måste uppfyllas för Bra Miljöval är tuffa. Varje år gör Bra Miljöval också en revision för att säkerställa att fjärrvärmen lever upp till de fastställda kriterierna. Revisionen granskas sedan av auktoriserade, revisorer. Att Naturskyddsföreningen som oberoende aktör granskar vår fjärrvärmeproduktion ger dig som kund ett kvitto på att din värme möter deras höga krav för att vara så hållbar som möjligt.

Hållbart skogsbruk och livscykelsperspektiv

Hur vi värmer våra bostäder, arbetsplatser och andra fastigheter har stor betydelse för miljön. På Norrenergi producerar vi framför allt vår värme av återvunnen värme från Bromma reningsverk och av träpellets gjorda av restprodukter från sågverksindustrin.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ställer krav på att vi tar ansvar för att restprodukterna från sågverken har sitt ursprung i ett miljöanpassat skogsbruk, och att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen krävs även att askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring.

Årlig avsättning till fond för miljöförbättring

Varje år väljer vi också att avsätta medel till en Bra Miljöval-fond. Pengar som är öronmärkta för att miljöförbättra produktionen. 2019 delfinansierade vi ett större energieffektiviseringsprojekt med denna fond. 

– Vi bytte en elektrisk ångpanna till en pelletseldad med hjälp av Bra Miljöval och fonden för projekt för förnybar energi. Den nya pannan drivs med förnybar träpellets från hållbart skogsbruk och den minskar vår elförbrukning med nästan 6 GWh årligen, säger Carl Berndtsson.

Här hittar du Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval-märkt värmeenergi

För ett samhälle i balans med naturen


De senaste åren har vår värme stadigt varit cirka 99 procent återvunnen och förnybar.

Förra året var vår fjärrvärme till 99,2 procent producerad med återvunna och förnybara bränslen. Att den dessutom är märkt med Bra Miljöval hjälper oss att bidra ytterligare till biologisk mångfald och ett samhälle i balans med naturen.

Här kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-märkning av fjärrvärme

Lär dig mer om streamad värme

Vårt nät består av välisolerade, nedgrävda rör. Där nere i marken strömmar vi varmt vatten till dig och din fastighet – vi säger att vi streamar värme. Och det är inte bara bekvämt för dig – det är också smart för miljön.

Här får du veta mer