Gå direkt till huvudinnehåll

Priser för dig i villa

Fjärrvärme, eller streamad värme som vi kallar det, är enkelt och det vill vi ska gälla även prislistan. Priset för dig i villa består därför enbart av ett pris per kilowattimme, energipriset. För att underlätta för dig som kund gör vi varje höst en budget för nästkommande år för alla fastigheter vars energianvändning vi har tillräcklig information om. Du hittar den på ditt konto i kundportalen.

Här intill hittar du våra prislistor. Om du även har tillskott från annan värmekälla gäller vår delleveransprislista. Här hittar du även vår prisändringsmodell som är framtagen i Prisdialogen.

Anslutningsavgift

När du ansluter din fastighet till vårt fjärrvärmesystem utgår en anslutningsavgift som debiteras som engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat.

Avläsning och fakturering

Fakturering sker normalt varje månad. Som underlag används avlästa värden utifrån faktisk förbrukning. Faktura sänds normalt ut inom 7 arbetsdagar efter månadsskifte. Som kund hos Norrenergi kan du välja att få fakturan på olika sätt. Förutom pappersfaktura kan du få fakturan som e-faktura via din bank. Du kan också välja mellan olika betalningssätt, så som autogiro. Mer information om betalningssätten finns i länken här intill.

Fjärrvärmecentralen

Som kund äger du och ansvarar för fjärrvärmecentralen. Oftast sköter sig centralen själv men om du vill ha hjälp att optimera din värmecentral så ta gärna en titt på de tjänster vi erbjuder. Du hittar dem här intill.

Här kan du läsa mer om fjärrvärmecentralen

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagens syfte är framförallt att stärka kundens ställning och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Lagen ställer bland annat krav på att prisinformation ska finnas lättillgängligt och att det ska finnas en förklaring till hur priset bestäms. Annat som regleras i lagen är villkor för avtalsändringar, ersättningsansvar samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. Här hittar du Fjärrvärmelagen i sin helhet. 

Förhandling och medling

Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har fått meddelande om förändringen.

Om vi inte skulle komma överens vid en förhandling har du som kund även rätt till medling. Medlingen hanteras av Fjärrvärmenämnden, som är tillsatt av Energimyndigheten och hjälper oss att komma överens. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades. Kostnaden för medling är 500 kronor för konsumenter och 1 000 kronor för övriga. Mer information om medling hittar du här.

Priser och avtal


Villaprislista 2024

Delleveransprislista 2023

Delleveransprislista 2024

Prisändringsmodell 2024-2026

Använd ditt konto i kundportalen

I kundportalen hittar du många bra verktyg och där hittar du även din värmebudget för nästa år.

Här loggar du in.


Avtalsvillkor och anvisningar

Allmänna avtalsvillkor konsument (bilaga 1)

Tekniska bestämmelser F:101 fjärrvärme (bilaga 3)

Lokala ansvisningar för småhus (bilaga 4)

Olika betalningssätt


Kostnadsredovisning enligt Energimarknadsinspektionens krav


Kostnadsredovisning 2022

Upptäck våra energitjänster


Vill du ha extra trygghet för din värmecentral eller kunna styra värmen från mobilen?
Ta gärna en titt på våra energitjänster