Gå direkt till huvudinnehåll

Vårt ekonomiska ansvar

Ekonomisk hållbarhet för oss handlar om att driva en långsik­tig, lönsam verksamhet och samtidigt leverera tjänster som uppfyller höga krav på prisvärdhet och miljö. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för samhällsnytta i våra ägarkommuner Solna och Sundbyberg.

Vi strävar efter att vara resurseffektiva och hushålla med såväl ekonomiska som materiella resurser samt naturresur­ser. I samarbete med andra utvecklar vi löpande vår affärs­verksamhet i takt med omvärlden. Att expandera vår affär och ta vara på digitaliseringens möjligheter är två prioritera­de delar i vår verksamhet.

Klimatsmarta energilösningar

Kopplingen mellan vår lönsamhet och våra tjänsters miljöprestanda samt vårt sociala ansvarstagande är stark. Tack vare de nationella ekonomiska styrmedlen är förnybara bränslen lönsammare att använda än fossila bränslen.

Vi vet att våra kunder värdesätter energilösningar som hjälper dem att leva klimat- och miljövänligt. För att leva upp till våra kunders behov och förväntningar utvecklar vi kontinuerligt tjänster som hjälper dem i deras arbete att spara energi. När kunderna sparar effekt och får ner returtemperaturen blir det positivt för hela energisystemet.

Tillsammans har vi möjlighet att optimera energianvändningen och hitta olika typer av samarbeten som gör vårt samhälle mer hållbart.

Efterfrågan styr utbyggnaden av våra nät

Våra nät är en stor del i framtidens hållbarhets­lösning. För att möta ökad efterfrågan och för att säkerställa en stabil och miljömässigt hållbar drift, investerar vi i en långsiktig utveckling av våra nät för värme och kyla. Nyligen gick vi i mål med vår utbyggnad av kyla till Bromma och vi ser fram emot att kunna möta den efterfrågan som finns här.