Gå direkt till huvudinnehåll

Sundbybergs största hyresvärd om hållbarhet

Förvaltaren har förmedlat hyresrätter till Sundbybergsbor sedan 1947. Som allmännyttigt bolag har de i uppdrag att skapa samhällsnytta och en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsperspektivet finns därför ständigt med i hela verksamheten.

Vi ställde tre frågor om hållbarhet till Sofia Tyvik, hållbarhetsutvecklare och Linus Karlsson, energispecialist på Sundbybergs fastighetsbolag Förvaltaren.

Hur jobbar ni på Förvaltaren med energi- och klimatfrågor?

– Vi jobbar både strategiskt och dagligen för en hållbar energianvändning. Det handlar om att använda rätt sorts energi, förnybar och fossilfri, så effektivt som möjligt. Alltid med utgångspunkten att våra hyresgäster ska ha det bra. Förvaltaren är med i Allmännyttans klimatinitiativ med målet att effektivisera energianvändningen med 30 procent till 2030 jämfört med 2007. Vi har nått 22 procent hittills och ser att det finns potential kvar.

– Andra klimatåtgärder är grön el, satsning på solceller och laddstolpar, och övergång till elbilar i egen verksamhet. Utmaningen framåt är att minska klimatpåverkan från andra delar i värdekedjan, främst från ny- och ombyggnadsprojekt samt från våra hyresgäster.

Vilken roll har fjärrvärmen för en hållbar energiförsörjning?

– Alla våra hus utom ett är kopplade till Norrenergis fjärrvärme, vilket är i princip helt förnybart och ger effektiv uppvärmning. Vi håller på att driftsätta ett nytt system där värmen styrs utifrån inomhustemperaturen, med hjälp av temperaturgivare i lägenheterna. Detta säkerställer optimal energianvändning genom att undvika övervärmning och underkylning samt ger jämnare temperatur för våra hyresgäster.

– Det nya systemet möjliggör också att vi på sikt kan arbeta med effektbegränsning, exempelvis genom att dra ned på värmetillförseln under perioder med hög varmvattenanvändning. På så sätt kan vi bidra till en gemensam besparing för både ekonomi och miljö.

Liksom Norrenergi är Förvaltaren aktiva i olika former av samhällsengagemang. Vad och varför?

– Vår verksamhet ska skapa värde både till våra hyresgäster och staden i stort. Att främja social hållbarhet och en positiv lokal samhällsutveckling är därför en naturlig del av uppdraget.

– Vi vill skapa goda boendemiljöer som ger ringar på vattnet! Vi samarbetar med staden och andra fastighetsägare för trygghet och trivsel, sponsrar lokala satsningar som möjliggör en meningsfull fritid för barn och ungdomar och jobbar aktivt för att skapa sysselsättningsmöjligheter för både vuxna och ungdomar.

 

Var tredje Sundbybergsbo

I dag bor ungefär var tredje Sundbybergsbo hos Förvaltaren. De har 6.600 hyresrätter runt om i Sundbyberg, som också är Sveriges mest tätbefolkade kommun.

Läs gärna mer om Norrenergis och våra kunders hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning!