Gå direkt till huvudinnehåll

Möjlighet att utvecklas

Utveckling och effektivisering är en röd tråd som följt Carl Gilbe. Under de år han jobbat på Norrenergi har han fått ta mycket eget ansvar vilket hjälpt honom att våga. Som driftchef vill han skapa ett team som har kul och jobbar bra ihop.

Carl började på Norrenergi som produktionsingenjör. Kort därefter slutade bränsleingenjören. Carl hoppade in för att lösa situationen och fick sedan välja vilket av jobben han ville ha. Han valde bränsleingenjör.

– Jag har fått utrymme att ta eget ansvar hela vägen, vilket hjälpt mig att våga och gjort att jag hela tiden utvecklats.

Bidra till miljöarbetet

Som bränsleingenjör kunde han bidra till Norrenergis miljöarbete på ett konkret sätt, vilket var positivt eftersom Carl alltid haft ett starkt intresse för miljöfrågor. Dels i den nära dialogen med bränsleleverantörerna men också i olika projekt för att utveckla och effektivisera verksamheten. Och på den vägen har det fortsatt. Sedan 2018 jobbar han som driftchef.

Lagandan är viktigast

– Min vision nu är att skapa den bästa arbetsplatsen för mina medarbetare, så bra att det ger eko i branschen. Och för att uppnå det har jag befogenhet att göra förändringar som jag tror på – alltifrån att införa nya system till att bygga om. Det är många pusselbitar som behövs för att få en bra laganda, för det viktigaste av allt är trots allt att vi har roligt på jobbet!

Tid för utveckling

Carl menar att bygga team handlar om att sikta lite högre. Dels genom tät dialog i möten för avstämning, och dels genom att synliggöra mål som är satta. På så sätt kan vi stötta varandra att lösa uppgifterna.

– Det blir ett effektivt sätt att arbeta som ger oss utrymme att ta del av nya projekt, stora som små. För mig är det viktigt att utvecklas och det kan jag här. Vi har ett oerhört bra arbetsklimat.