Gå direkt till huvudinnehåll

Klimatkompensering för villakunder

Miljö Miljö

Din värme är klimatkompenserad

I arbetet mot mer hållbara städer är fastigheters miljöpåverkan en viktig fråga. Hur vår värme produceras är en del i detta och vi arbetar aktivt med att hela tiden minska vår miljöpåverkan. Vår värme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och de senaste åren har ungefär 99 procent producerats med förnybara bränslen och återvunnen värme.

Vi kompenserar för fastighetens klimatpåverkan

Genom målmedvetna miljösatsningar ökar vi ständigt andelen förnybar energi, och är nära målet 100 procent förnybart. Tills dess klimatkompenserar vi för de små utsläpp av fossil koldioxid som er fastighets energianvändning ger upphov till. Det innebär att vi för er räkning köper så kallade VER-projekt som är certifierade enligt FN-systemet Gold Standard.

Klimatkompenseringen innebär att samma mängd koldioxidutsläpp som fastigheten ger upphov till, minskas någon annanstans i världen och nettoutsläppet blir därmed noll. 


Kontaktuppgifter

kontakt@norrenergi.se

Fler tjänster

Utbilda

Driftgenomgång

Vill du veta mer om hur din fjärrvärmecentral fungerar? Då rekommenderar vi en driftgenomgång.

Om driftgenomgång
Säkra

Värmetrygg

Extra trygghet för din uppvärmning med Värmetrygg. Du får regelbundna underhållsbesök och tillgång till rådgivning och akut felsökning om problem uppstår.

Om värmetrygg
Uppgradera

Ny fjärrvärmecentral

Har din fjärrvärmecentral några år på nacken? Vi ger dig gärna råd och tips, om du funderar på att byta ut den.

Om ny fjärrvärmecentral