Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Grankällan och Linnean.
  • Hamngatan/Solna Strandväg: Från den 12 april fram till hösten enkelriktas Hamngatan, endast körfältet mot Bällsta bro är öppet. Ut- och infarten från Solna Strandväg stängs. Flera olika arbeten ska utföras när Fabege, Norrvatten och Norrenergi samordnar sina arbeten för att förbättra infrastrukturen. Bland annat innebär arbetet att gång- och cykelvägen längs Hamngatan förlängs. Här kan du läsa mer.

Sundbyberg:

  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 och 4: Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.

Bromma:

  • Masugnen 5 och 7 i Mariehäll: Vi förbereder för att ansluta nya fastigheter.

Uppdaterat 2023-04-06