Gå direkt till huvudinnehåll

Vårt miljöansvar

Vi har under många år arbetat offensivt med hållbarhetsfrågor och detta gäller inte minst miljöområdet. Vi har ställt om vår produktion för att minska vårt klimatavtryck och idag är vår värmeproduktion nästan helt förnybar - 98 % förnybar under ett normalkallt år.

Vi vet att fastighetens energianvändning är en viktig fråga för många av våra kunder.  Vi vill gärna bidra i detta arbete genom att uppvisa bra miljönyckeltal för vår värme och kyla, samt erbjuda tjänster och rådgivning kring energibesparing.

Mot 100 procent förnybart

I dag använder vi en mycket begränsad andel fossila bränslen och all vår el kommer förnybar vattenkraft som är märkt Bra Miljöval. Genom målmedvetna miljösatsningar ökar vi ständigt andelen förnybar energi i våra produkter. De senaste åren har andelen förnybart vara cirka 99 procent. På sikt vill vi att vår egen produktion enbart ska baseras på förnybara energikällor. 

Du kan läsa mer om våra bränslen och våra miljönyckeltal här.

Värme märkt Bra Miljöval

Som första energibolag i Sverige märkte vi för mer än tio år sedan vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Kriterierna som måste uppfyllas för miljömärkningen är tuffa och under konstant utveckling. Varje år görs även en revision för att säkerställa att tjänsterna lever upp till de fastställda kriterierna. Revisionen granskas av auktoriserade revisorer.

Här kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens Bra miljöval-märkning av fjärrvärme

Här hittar du Naturskyddsföreningens kriterier för Bra miljöval-märkt värmeenergi

Q3 Hållbara Transporter


För att säkerställa att vi arbetar miljömedvetet i hela produktionskedjan är vi medlemmar i Q3. Som medlem får man verktyg som bidrar till att våra transporter ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan och håller så hög säkerhet som möjligt.

Här kan du läsa mer om Q3