Gå direkt till huvudinnehåll

Miljösmart utveckling med nytt miljötillstånd

Mark- och miljödomstolen beviljade nyligen ett nytt miljötillstånd för Solnaverket. Beslutet skapar helt nya möjligheter att utveckla Solnaverket. Tack vare det nya miljötillståndet kan vi säkra vår framtida leverans av värme och kyla. Dessutom skapar det förutsättningar för att nå vårt mål att fasa ut den lilla del fossilt bränsle som fortfarande behövs vid kalla vinterdagar.

- Vi är väldigt glada att vi nu är i mål med vårt nya miljötillstånd och att domstolen har godkänt den utveckling vi har föreslagit, säger miljö- och hållbarhetschef Carl Berndtsson på Norrenergi. Nu kan vi börja planera för nya resurssmarta lösningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Det handlar inte minst om att kunna ersätta lastbilstransporter med fartygstransporter.

Carl Berndtsson
Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef

Fortsätter ta vara på värme ur vatten

När Bromma reningsverk läggs ner förlorar Norrenergi det renade avloppsvatten som utgör basen i vår värme- och kylaproduktion. För att ersätta detta har vi ansökt och beviljats tillstånd att använda vatten från Ulvsundasjön. Under vår, sommar och höst är vattentemperaturen tillräckligt hög för att vi ska kunna använda vattnet i vår stora värmepumpanläggning. Ett mycket energieffektivt sätt att producera både värme och kyla.

Möjligt att producera el och bli fossilfria

Vi får även möjlighet att bygga en helt ny panna som ska eldas med förädlade biobränslen som restprodukter från sågverksindustrin. Det gör att vi kan säkra den värme vi tidigare fått via värmepumpanläggningen under vintern. Det finns också möjlighet att bygga en panna som ger både el och värme, något som skulle avlasta elsystemet.

Pannan ersätter också två gamla, fossileldade pannor vilket gör att vi kan få en helt fossilfri produktion.

Transporter via båt i stället för lastbil

Slutligen ger det nya tillståndet oss möjlighet att bygga en ny hamnanläggning för att kunna ta in biobränslen via fartyg. Då kan vi ersätta merparten av de tunga lastbilstransporterna med fartyg och på så sätt minska både trafik och utsläpp i vår näromgivning. Gång- och cykelvägen utanför verket rustas samtidigt upp och kan fortsätta användas även när hamnanläggningen är klar.

Med det nya miljötillståndet kan Norrenergi säkra värmen och kylan för framtiden, på ett sätt som är positivt för klimatet.

2022-03-02

Läs mer om vår värme


Så fungerar det 

Miljönyckeltal