Gå direkt till huvudinnehåll

Miljönyckeltal för 2021 klara

Norrenergis miljönyckeltal för 2021 är nu klara. Andelen förnybar energi i vår värmeproduktion fortsätter att ligga på en hög nivå och uppgick under förra året till 98,3 procent beräknat enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 3 gram per kilowattimme.

Som första energibolag i Sverige märkte vi för mer än tio år sedan vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Kriterierna som måste uppfyllas för miljömärkningen är tuffa och under konstant utveckling. Varje år görs även en revision för att säkerställa att tjänsterna lever upp till de fastställda kriterierna.

– Vi är arbetar hela tiden för att minimera våra utsläpp och vår ambition är att bli helt fossilfria för att bidra till klimatomställningen, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi. Jämfört med 2020 är andelen fossil energi något högre liksom även utsläppen av kväveoxider. Detta beror på att december var en ovanligt kall månad och vi fick använda mer träpulver och till viss del fossilt bränsle. 

Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef

Fortsatt 100 % förnybar fjärrkyla

När det gäller vår fjärrkyla så uppgick andelen förnybart bränsle till 100 procent precis som tidigare år. Andelen koldioxidekvivalenter uppgick till 0 gram per kilowattimme. 

Alla nyckeltal hittar du här intill.

2022-01-26